Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αμφικωδικευτής, κωδικευτής/αποκωδικευτής
codec, coder/decoder
 
 

Συσκευή που όταν στέλλει κωδικεύει, και όταν δέχεται αποκωδικεύει. Αναφέρεται σε μεταβιβαζόμενο σήμα του οποίου αλλάζεται η μορφή από αναλογικό σε ψηφιακό ή το αντίθετο. Αναφέρεται και σε υλισμικό ή λογισμικό που αμφικωδικεύει δδμνα για λόγους ασφάλειας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία