Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bracket, [ ]
left bracket [, right bracket ]
αγκύλη, [ ]
αριστερή αγκύλη [, δεξιά αγκύλη ]
 
 

Οι αγκύλες είναι σημεία στίξης που χρησιμοποιούνται μέσα σε κείμενο για επεξήγηση μιας λέξης ή παρεμβολή παραλειπομένων. Δεν είναι ανάγκη να είναι γραμματικά ορθές, δεν εντάσσονται στο άλλο κείμενο. Η διαφορά τους από τις παρενθέσεις, ( ), έγκειται σ’ αυτό. Οι παρενθέσεις εισάγουν επεξηγηματικά στοιχεία δεμένα με το κείμενο, οι αγκύλες αναφέρονται σε κοντινά ή μακρινά στοιχεία που ο γράφων θέλει να εισαγάγει. Ημερομηνίες, αναφορές σε βιβλία και συγγραφείς, μεταφράσεις ξένων λέξεων, πρέπει κανονικά να μπαίνουν σε αγκύλες. Οι αγκύλες χρησιμοποιούνται από μόνες τους για στοιχεία χωρίς διασύνδεση, σε σειρά ή στήλη. Μια σειρά ιστοδιευθύνσεων για παράδειγμα.

Προσοχή στη χρήση αγκύλων, έχουν και λειτουργικό ρόλο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία