Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
computer-aged, computer aging
ηλεκτρονικά μεταχρονισμένος, ηλεκτρονική ηλικίωση
ηλ-μεταχρόνιση, ηλ-προχρόνιση
 
 

Η ηλ-μεταχρόνιση γίνεται με ισχυρά προγράμματα που προσθέτουν χρόνια σε ένα φαινόμενο. Μια φωτογραφία ενός προσώπου και πώς θα φαίνεται ύστερα από 5, 10 χρόνια. Το «computer-aged» αναφέρεται ακριβώς σ’ αυτό, την πρόσθεση χρόνων στο παρουσιαστικό κάποιου ή κάτι.


Σε περίπτωση ανθρώπων, ζώων και φυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ηλ-ηλικίωση, δηλ. ο χρονικά μπροστά ή πίσω καθορισμός βασικών στοιχείων.

Υπάρχουν μερικοί συναφείς και επικαλυπτόμενοι όροι,  όπως ηλ-πρόβλεψη, ηλ-προχρόνιση, ηλ-μεταχρόνιση κ.α. Για να είμαστε πιο ακριβείς σε κάθε ππερίτωση.

Καταχώρηση: 29/10/2017 13:20
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία