Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ανακόπτω, ανακοπή, Ανκπη, διάλειμμα, ανάπαυλα, αλλαγή
break
(key)
 
 

Η ανακοπή οποιασδήποτε εργασίας, ακολουθίας ή επεξεργασίας. Γίνεται με διάφορους τρόπους. Ο πιο απλός είναι να πατήσεις το πλήκτρο Ανκπη (Break). Το οποίο όμως δεν είναι ισχυρό και δεν ανταποκρίνεται συχνά γιατί τα προγράμματα δεν του δίνουν σημασία. Το πλήκτρο Ανκπη συνήθως ανακόπτει την γραμμή επικοινωνίας με τον διαμορφωτή, αν το κάνει. Μην ανακόπτετε τα προγράμματα. Αν θέλετε να διακόψετε χρησιμοποιείτε τα κουμπιά και τις διαδικασίες του ίδιου του προγράμματος. Είναι καλύτερα.

Η λέξη break στα αγγλικά σημαίνει σπάζω και διάλειμμα και αλλαγή γραμμής ή σελίδας καθώς και αλλαγή ψυχικής διάθεσης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία