Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
stakeholder, stakeholders
συμφερούχος. συμφερούχοι
 
 

Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι συμφερούχοι. Πάντα είχαμε εμπλεκόμενους σε μια κατάσταση, σε ένα έργο. Τώρα έχουμε συμφερούχους. Οι εμπλεκόμενοι είναι μια γενική έννοια. Εμπλεκόμενοι μπορεί να είναι όλοι. Συμφερούχοι όμως είναι αυτοί που έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον άρα και άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα. Και είναι καλό να ερωτώνται, να μετέχουν, να πείθονται ή και να τους αποκρίβονται στοιχεία αν στόχος είναι να ξεγελαστούν.
 

Μέτοχοι, πελάτες, προμηθευτές, υπάλληλοι, επενδυτές, τόπακες, είναι συμφερούχοι. Μόνο αυτοί;
Κάποτε οι «συμφερούχοι» μπορεί να είναι παράγοντες ή φορείς. Με λίγη επικάλυψη μπορεί να είναι εμπλεκόμενος, -οι.


-Γιατί συμφερούχοι και όχι συμφεροντούχοι;
-Επειδή οι συμφερούχοι έχουν τρία γράμματα λιγότερα.

Καταχώρηση: 24/10/2009 22:56
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS