Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κάλυμμα πάγου
ice cup, ice cover
 
 

Αναφέρεται συχνά στο μόνιμο πάγο που καλύπτει βουνοκορφές και τους πόλους της υδρογείου. Δυστυχώς άρχισαν οι μόνιμοι πάγοι να λιώνουν. Κάποτε ο όρος μπορεί να αναφέρεται και σε μη μόνιμο κάλυμμα πάγου.

Καταχώρηση: 03/11/2009 13:14
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS