Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bright, brightness
φωτεινός, φωτεινότητα
 
 

Ένα στοιχείο ελέγχου με κουμπί, της καθαρότητας της εικόνας. Μέσα σε ένα φάσμα από μαύρο (0) μέχρι απαράδεκτα λαμπρό (100) ελέγχεται η εικόνα. Συνδυάζεται με έλεγχο της «αντίθεσης», δηλ. της διαφοράς μεταξύ σκοτεινών και φωτεινών στοιχείων μιας εικόνας. Η φωτεινότητα είναι ένα από τα στοιχεία του χρωμοχώρου ΧΚΦ (χικαφί, Χρώση, Κορεσμός, Φωτεινότητα, HSB).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS