Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Συγχωνεύσεις Και ΑΠοκτήσεις, Σ&ΑΠ
Mergers and Acquisitions, M&A
 
 

Συγχώνευση είναι η συνένωση δυο ή περισσοτέρων εταιρειών σε μια. Διέπεται από κανόνες και λεπτομέρειες και χρονοδιαγράμματα. Απόκτηση είναι η εξαγορά μιας εταιρείας από άλλη με οποιοδήποτε τρόπο. Κι αυτό διέπεται από κανόνες και λεπτομέρειες.
Αυτοί οι κανόνες και λεπτομέρειες είναι το άδυτο της μίζας.

Καταχώρηση: 12/06/2010 00:50
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS