Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΑνΑ, Δείκτης ΑΝθρώπινης Ανάπτυξης
HDI, Human Development Index
 
 

Γιατί ΔΑνΑ και όχι ΔΑΑ. Διότι το ΔΑΑ δεν μπορεί να εκστομιστεί. Στόχος στην προφορά ακρωνυμίων πρέπει να είναι η συντομία με αποφυγή της πλήρους ανάπτυξης των γραμμάτων.

Καταχώρηση: 23/09/2010 10:20
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS