Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΑνΑ, Δείκτης ΑΝθρώπινης Ανάπτυξης
HDI, Human Development Index
 
 

Γιατί ΔΑνΑ και όχι ΔΑΑ. Διότι το ΔΑΑ δεν μπορεί να εκστομιστεί. Στόχος στην προφορά ακρωνυμίων πρέπει να είναι η συντομία με αποφυγή της πλήρους ανάπτυξης των γραμμάτων.

Καταχώρηση: 23/09/2010 10:20
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS