Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συγκλίνω, σύγκλιση, συμπίπτω, σύμπτωση
converge, convergence
 
 

Η σύγκλiση, στην ηλεκτρονική εποχή, είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη υπόθεση. Οι επιστήμες συγκλίνουν, βρίσκουν περισσότερες κοινές βάσεις, οι επιστήμονες δεν μπορούν να κατακρατούν στοιχεία -μόνο το Δημαρχείο του Τιμπουκτού-. Βρίσκονται στοιχεία άγνωστα και πάνω απ όλα συσχετίζονται δημιουργούνται νέες βάσεις για σύγκλιση και επανεκκίνηση.

Καταχώρηση: 30/12/2010 15:22
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS