Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




αναδιατασσόμενος υπολογισμός
αναδιατασσόμενη υπολογιστική
reconfigurable computing
Καταχώρηση: 03/03/2011 11:29
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία