Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΦΑ, ΥΦΑ, φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο
LNG, natural gas, liquefied natural gas
 
 

Το φυσικό αέριο (κυρίως μεθάνιο) όπως ορύσσεται από τη γη. Μετά από επεξεργασία σε εργοστάσια κατά την οποία αφαιρούνται νερό σκόνες και τοξικά στοιχεία, μπορεί να σταλεί με αγωγούς και πλοία εκεί όπου χρειάζεται.
Μα εδώ μπαίνουν θέματα κόστους σε περιπτώσεις που πρέπει να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις ή σε απομονωμένες περιοχές ή νησιά. Ύστερα από αφαιρέσεις και άλλων στοιχείων παγώνεται στους -162 Κ οπότε και υγροποιείτε για μεταφορά με πλοία και βυτία. Συμπίεση 1/600.

Καταχώρηση: 14/09/2011 17:06
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS