Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ευρωομόλογα
eurobonds
 
 

Αντί μια χώρα με οικονομικά προβλήματα (δβζ. κρίση)  αποφασίσει να εκδώσει δικά της ομόλογα που θα φέρουν ψηλό επιτόκιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τα εκδώσει. Έτσι τα ομόλογα στηρίζονται από όλες τισ χώρεσ της Ευρωζώνης και φέρουν χαμηλότερο επιτόκιο. Μετά τα χρήματα παραχωρούνται στην αιτήτρια χώρα.

Καταχώρηση: 14/09/2011 17:30
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS