Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
reply, noreply
απαντείστε, μηναπαντείσετε
 
 

Όταν εμφανίζεται το μναπαντεισετε (noreply) το ηλ-τα αυτεξηγείται και είναι τελειωτικό. Αν δεν υπάρχει το «μναπαντείσετε» το ηλ-τα μπορεί ν' απαντηθεί.

Καταχώρηση: 06/10/2014 11:29
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία