Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μετ, μεγαέτος, εκατομμύριο έτη
Mya, mya, ma, million years, million years ago, megaannus
 
 

Λοιπόν, 1μετ (ένα μεγαέτος) είναι ένα εκατομμύριο έτη.
Είναι Αστρολογική, Κοσμολογική, Γεωλογική μονάδα μέτρησης χρόνου. Με 13.7 δις. έτη από το Μεγαμπάμ, βάλεβγάλε μερικούς μήνες, έχουμε 1370 μετ (μεγαέτη). Βάλεβγάλε μερικούς μήνες. Δηλ. το μεγαμπάμ έγινε 1370 μεγαέτη πριν. Εκτός αν πούμε 1.37 γετ (γιγαέτη, Ga, gigaannum) δηλ. δισεκατομμύρια έτη.


Εισηγούμαστε τα δικά μας ελληνικά ακρωνύμια. Έχεται καλύτερες εισηγήσεις; Πέστε μας τες.

Καταχώρηση: 07/01/2015 15:47
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS