Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συμβολολογία, συμβολολόγος
symbology
 
 

Πολλαπλασιάζονται τα σύμβολα ως μέσα μετάδοσης πληροφοριών. Συμβολολογία, η γνώση και επιστήμη του τι σημαίνουν τα σύμβολα, την διάκριση μετξύ τους, τη διάδοσή και αποτελεσματικότητά τους, και τη συμμβολογραφή για καλύτερη, πιο άμεση επικοινωνία. Έχουμε βέβαια και συμβολολόγους.

Καταχώρηση: 13/05/2015 11:01
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS