Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εκτός πρακτικών, χωρίς καταγραφή
.
off the record
 
 

Το «εκτός πρακτικών» «χωρίς καταγραφή» αποδίδουν σχεδόν ακριβώς την αγγλική έννοια «off the record». Το εκτός πρακτικών είναι λίγο πιο ισχυρό και αφορά συνάντηση, συνέδριο με πρακτικά. Το χωρίς καταγραφή είναι ελάχιστα πιο κάτω.
Τα «ανεπίσημα» «εμπιστευτικά» (unofficial, confidential) αφορούν συχνά προσωπικές καταστάσεις αλλά μπορούν χρησιμοποιηθούν. Εδώ υπάρχει και το «αυστηρά μεταξύ μας».

Καταχώρηση: 10/06/2015 16:41
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS