Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ηχογόναμ φωτογόναμ ηχοφωτογόνα, ηχοφωτογόνες βομβίδες
stun grenade
 
 

Όπως έχουμε καπνογόνα, δακρυγόνα, έχουμε και ηχογόνα, φωτογόνα και  ηχοφωτογόνα που μας κουφαίνουν ή τυφλώνουν προσωρινά ή, συνήθως, και τα δυο.

Καταχώρηση: 03/07/2015 19:10
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία