Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ηχοφωτογόνα, ηχοφωτογόνες βομβίδες
stun grenade
 
 

Όπως έχουμε καπνογόνα, δακρυγόνα, έχουμε και ηχοφωτογόνα που μας κουφαίνουν ή τυφλώνουν προσωρινά ή, συνήθως, και τα δυο.

Καταχώρηση: 03/07/2015 19:10
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS