Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
COD, cash on delibery
ΠΣΠ , μαντικαταβολή, μεαντκτβλη, πληρωμή στην παράδοση
 
 

μαντικαταβολή, πιο σύντομα, μεαντκτβλη που γράφεταιστολογαριασμόή το φάκελο

Καταχώρηση: 16/08/2015 23:46
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS