Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Grand Mosque
Μέγα Τέμενος
 
 

Αυτό της Μέκκας. Όχι Μεγάλο γιατί μεγάλα τεμένοι υπάρχουν πολλά. Μέγα Τέμενος, αυτό της Μέκκας.

Καταχώρηση: 13/09/2015 19:42
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS