Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εργοσχέδιο, έργο, προβολή
project, projection
 
 

Η βασική έννοια της λέξης project είναι η προβολή, η προς τα εμπρός ριξιά. Δηλ. προβολή, προβολέας (projector) και βλήμα (projectile). Για όλες τις έννοιες της λέξης project έχουμε αντίστοιχες ελληνικές λέξεις εκτός από μια. Η λέξη project, πήρε την έννοια του ουσιαστικού ή αφηρημένου «έργου» υπό εκτέλεση η προς εκτέλεση
Χρησιμοποιήθηκε η λέξη «έργο» αλλά δεν ανταποκρίθηκε ούτε χρησιμοποιήθηκε αρκετά. Όπως πάντα βρήκαμε την αγγλική λέξη πρότζεκτ και τα διπλώσαμε. Θα μπορούσαμε να το πούμε εργοσχέδιο που συνδυάζει και τα δυο, το αφηριμένο σχέδιο και το ουσιαστικό έργο. Εργοσχέδιο, εργοσχεδιάζω, εργοσχεδιασμός. Τι λέτε;

Καταχώρηση: 15/11/2015 00:20
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS