Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΣΟ, δισιό, Σχεσιόγραμμα Οντοτήτων
ERD, Entity Relationship Diagram, ER model)
 
 

Είμαστε χαένοι από χέρι. Πώς τώρα να εξηγήσουμε την έννοια, λέξη, οντότητα; Αναμένατε.

Καταχώρηση: 27/02/2016 11:15
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS