Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
big data, big data analysis, big data analytics
μαζικά δεδομένα, μαζική ανάλυση δδμνων
 
 

Μιλούμε για πολλά, πάρα πολλά δδμνα που απαιτούν μαζικό τρόπο επεξεργασίας για να βγουν βάσιμα συμπεράσματα. Και όχι μόνο, μπορούν να βγουν συμπεράσματα που με λιγότερα δδμνα δεν θα παρουσιάζονταν. Βέβαια απαιτούνται ισχυροί υπολογιστές και ειδικά προγράμματα.

Καταχώρηση: 20/06/2016 22:56
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS