Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
charity, charité, carità
χάρη, χάρις, χάριτα, φιλανθρωπία
 
 

Αρκετή σύγχυση επικρατεί για το έτυμο του «charity». Είναι εμφανές ότι προέρχεται από το ελληνικό χάρις, -ριτος. Άλλοι το συνδέουν με «αγάπη» άλλοι με την καρδιά.
Στα ιταλικά το «carità» το συνδέουν με το «elemosina».
Άρα, χάρη ή φιλανρωπία και τελειώσαμε.

Καταχώρηση: 05/09/2016 12:16
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία