Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χάρη, χάρις, χάριτα
charity, charité, carità
 
 

Αρκετή σύγχυση επικρατεί για το έτυμο του «charity». Είναι εμφανές ότι προέρχεται από το ελληνικό χάρις, -ριτος. Άλλοι το συνδέουν με «αγάπη» άλλοι με την καρδιά.
Στα ιταλικά το «carità» το συνδέουν με το «elemosina».
Άρα, χάρη και τελειώσαμε

Καταχώρηση: 05/09/2016 12:16
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS