Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
spark plaque, bougie
σπινθηριστής
 
 

Είναι ένα είδος αναφλεκτήρα που βγάζει σπινθήρες για να αναφλέξει καύσιμο υλικό. Συνηθισμένος στα αυτοκίνητα και αναπτήρες.


Άστε τα μπουζί και τα σπαρκ.

Καταχώρηση: 04/01/2017 16:46
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS