Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
launch, launch event
παρουσίαση, τελετή παρουσίασης
 
 

Πρόκειται για παρουσίαση ενός έργου υπό μελέτη. Δεν είναι εγκαίνια αλλά παρουσίαση. Συχνά είναι μια επίδειξη για έλκυση επενδυτών ή  μια γιορταστική κατάσταση για παρουσίαση προϊόντος.

Καταχώρηση: 06/02/2017 13:39
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS