Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕκΔ, εκεδί, Έρευνα και Διάσωση
SAR, Search And Rescue
 
 

Βαλαμε αυτό τον όρο στο λεξικό για να εισηγηθούμε το ακρωνύμιο. 
Όπως πάντα εισηγούμαστε η πρώτη αναφορά του όρου να γίνεται με πλήρη ανάπτυξη και το ακρωνύμιο σε παρένθεση. Δηλ. Έρευνα και Διάσωση (ΕκΔ).
ετά μόνο το ακρωνύμιο. Μόνο αν υπάρχουν πολλά ακρωνύμια επαναλαμβάνεται ο όρος σε πλήρη ανάπτυξη με το ακρωνύμιο.
Πολύ συχνά διαβάζουμε τον πλήρη όρο με το ακρώνυμο και ύστερα το σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο πλήρης όρος. Σπατάλη, σπατάλη.

 

Καταχώρηση: 13/04/2017 17:05
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS