Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
checks and balances
έλεγχος και ισοζυγισμός
 
 

Είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας ξεκινώντας από τον διαχωρισμό των εξουσιών και καταλήγοντας στην δικαιολόγηση κάθε πράξης, απόφασης ακόμα και άποψης.

Καταχώρηση: 20/04/2017 01:43
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS