Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑιΠΠ, επιπί, αίτημα παροχής πληροφοριών
RfI, requiest for information
 
 

Ένα ΑιΠΠ έχει δυο όψεις. Η μια είναι το απλό αίτημα πληροφορησης για οποιοδήποτε θέμα χωρίς καμιά δέσμευση του αιτούντος ή του παραχέα. Για διαδρομή, για βιβλία, για γνώση, για σχέση. Υπάρχει όμως και το σημαντικό νομικό/οργανωτικό στοιχείο στο ΑιΠΠ. Σε περίπτωση προσφοριών, αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, ο παροχέας πρέπει να προσφέρει (μέσα σε νομικά πλπαίσια) τις αιτούμενες πληροφορίες με αντίστοιχο δικαίωμα την επερώτηση ως προς την χρήση τους. Επιπί λοιπόν.


 

Καταχώρηση: 30/07/2017 12:33
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία