Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bluetooth tracker
ανιχνευτής μπλούτουθ, ανιχνευτής ασμι
 
 

Είναι μια μικρή συσκευή που αναρτάται σε κλειδί, κλειδοθήκη, πορτοφόλι ή άλλο σημαντικό σχετικά μικρό αντικείμενο. Σε περίπτωση που το αντικείμενο παράπεσε μπορεί να ανιχνευτεί με εξυπνόφωνο και χρήση Μπλούτουθ και ζεύξη της μικροσυσκευής με το εξυπνόφωνο. Η συσκευή εκπέμπει χαρακτηριστικό ήχο και το αντικείμενο ανευρίσκεται μέσα σε εμβέλεια 50-60μ.

Καταχώρηση: 16/10/2018 04:44
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία