Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
στοιχειοσειρά, ψηφιοσειρά, σειρά χαρακτήρων
string, character string
 
 

Μια σειρά συνήθως αλφαριθμητική που δεν είναι όνομα ή διεύθυνση. Η μεταχείριση μιας σειράς χαρακτήρων από ένα πρόγραμμα γίνεται συνολικά χωρίς διάσπαση γι’ αυτό και σημαίνεται με εισαγωγικά.

Οι σειρές χαρακτήρων αποτελούν στοιχείο ανίχνευσης ιστορριμμάτων ή ιστοπορνογραφίας από διάφορα φίλτρα και είναι σημαντικές στις εγκρύψεις και κωδικεύσεις.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS