Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ασφάλιση, ασφαλιστής αντασφαλιστής
insurance, insurer, underwriter
Καταχώρηση: 15/07/2019 23:05
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία