Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
com, commercial
εμπορικό
 
 

Το πιο συνηθισμένο κορυφαίο τομεώνυμο στον ΠΙΣ (Παγκόσμιος ΙΣτός, WWW). Το διαδίκτυο δεν είναι ενιαίο, είναι πολλά δίκτυα επικοινωνίας κάτω από ηλ-διευθετήσεις. Ο ΠΙΣ είναι ένα μέρος του διαδικτύου που φροντίζει επισκέψεις σε ιστοτάξια.


Για διευκόλυνση των χρηστών και προπαντός των μηχανών αναζήτησης, διαμόρφωσε το ΚΤΕ (Κορυφαίο Τομεακό Επίπεδο, TLD,Top Level Domain) το οποίο βασικά κατηγοριοποιεί τις ιστοδιευθύνσεις. (com=εμπορικό, mil=στρατιωτικό, gov=κυβερνητικό κ.α. Το εμπορικό είναι το πιο κοινό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS