Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αθροίζω, άθροισμα, αθροιστής, αθροιστικός
cumulate, cumulation, cumulator, cumulative
 
 

Πολλές διεργασίες που γίνονται στον υπολογιστή είναι αθροιστικές. Δηλαδή οποιεσδήποτε αλλαγές προστίθενται στο σύνολο των υφιστάμενων δδμνων για να προχωρήσει η διαδικασία πιο πέρα, για παράδειγμα στην ολική φύλαξη. Άλλες διαδικασίες είναι επαθροιστικές δηλαδή οποιαδήποτε νέα ενέργεια αφορά μόνο τα νέα στοιχεία που έχουν εισαχθεί.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS