Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αποκλειστικός, εξειδικευμένος
dedicated
 
 

Αναφέρεται σε υλισμικό ή σε καλώδιο ή κανάλια ή και σε συσκευή με αποκλειστικό ρόλο ή καθορισμένη εργασία. (Αφοσιομένος; Όχι).

 

   dedicated line       αποκλειστική γραμμή
   dedicated server   εξειδικευμένος διακομιστής

 

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS