Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
γερμανικός ζευκτήρας
(φίσα ή πρίζα)
DIN, Deutsch Industrie Norm, Deutsches Institut fur Normung
 
 

Είναι μια οικογένεια καλωδιακών στρογγυλών ζευκτήρων για ποντίκια και πληκτρολόγια και για ηχητικές συνδέσεις που αντικατέστησε τα σειριακά τέτοια. Μ' αποτέλεσμα να μην ταιριάζουν οι φίσες, να μη λειτουργούν περιφερειακά και να εκνευρίζονται όλοι από τις κάμψεις κάτω από τραπέζια και γραφεία. Όλα αυτά ξεπεράστηκαν με τον ΚΣΔ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS