Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΣΣ, Διπλή σε Σειρά Συστοιχία
(δίσισι)
DIP, Dual In-line Package
 
 

Τα ΔΣΣ είναι πλακίδια και εξαρτήματα με Διπλή σε Σειρά Συστοιχία ακίδων (ακροδεκτών). Τέτοια πλακίδια είναι αυτά της μνήμης ή των διαφόρων καρτών. Έχουμε και τα ΜΣΣ, εξαρτήματα με Μονή σε Σειρά Συστοιχία. Είναι εξαρτήματα με βυσματικές ακίδες σε μια σειρά. Τίποτε το σπουδαίο. Αυτά τα εξαρτήματα διαχειρίζονται και διαμορφώνουν τη ροή των δδμνων ή του ρεύματος. Το πλακίδιο της ΚΜΕ, Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας είναι συνήθως ΣΥΠΛΑ (ΣΥστοιχία ΠΛέγματος Ακροδεκτών).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS