Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εμπορικό και, &
ampersand, &
 
 

Το εμπορικό και (&) προήλθε από το λατινικό Et με καμπύλωση των γραμμών και σύμπτυξη. Αυτό έγινε από τον καιρό της Ρώμης. Είναι εμπορικό επειδή χρησιμοποιείται στο εμπόριο και τις εμπορικές επωνυμίες, ποτέ μέσα σε κείμενο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS