Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
dot pitch, screen pitch, phosphor pitch
βήμα, βήμα οθόνης
πυκνότητα κόκκων
 
 

Το βήμα οθόνης ή πυκνότητα φτκ (φωτόκοκκων) είναι η διαγώνια απόσταση μεταξύ ομοιόχρωμων κόκκων φωσφόρου πάνω στην επιφάνεια της οθόνης. Όσο πιο μικρή η απόσταση σε εκατοστοχιλιοστόμετρα (εκαχμ) τόσο πιο ψηλή η ευκρίνεια..


Γι τη λέξη pitch που έχει κάποια εποικοδομητική ασάφεια θα τα πούμε κάπου αλλού. Υποψιαζόμαστε ότι είναι μια αδόμητη σαλάτα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS