Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΨΕΣ, Ψηφιακή Eπεξεργασία Σήματος
DSP, Digital Signal Processing
 
 

Δεδομένα σε ψηφιακή μορφή είναι πιο εύκολο να δεχτούν επεξεργασία παρά αναλογικά. Μπορούν να απομονωθούν, να αναδιαμορφωθούν και να αναλυθούν εν μέρει και συνολικά. Εφ’ όσον τα αναλογικά στοιχεία ψηφιοποιηθούν τότε επεμβαίνει ο Ψηφιακός Επεξεργαστής, που είναι ένας εξειδικευμένος επεξεργαστής για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αναλογικά σήματα είναι ο κόσμος γεμάτος: εικόνες, βίντεο, ήχους. Όλα αυτά για να τους γίνει επεξεργασία, και κυρίως για να συμπιεστούν, πρέπει εφ’ όσον ψηφιοποιηθούν να υποστούν την επεξεργασία του ΨΕΣ. (ή απόψε).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS