Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
e-government, e-governance
ηλ-διακυβέρνηση, ηλ-δκβρνση
 
 

Γενικός όρος που αναφέρεται στην μηχανογράφηση διαδικασιών και παροχή υπηρεσιών του κράτους στους πολίτες με υπολογιστές μέσω δικτύων και του διαδικτύου. Έχει η ηλ-δκβρνση δυο επικαλυπτόμενα μέρη. Το πρώτο είναι η εσωτερική ηλ-επικοινωνία με την αλληλογραφία μτξ υπουργείων και τμημάτων, με διασφάλιση του απόρρητου και του άβατου σε μη εξουσιοδοτημένους και του αναποκύρικτου της αποστολής-λήψης. Το δεύτερο είναι η δυνατότητα πρόσβασης από το κοινό είτε για πληροφορίες είτε για αιτήσεις και αιτήματα. Η υποβολή στοιχείων, οι επικυρώσεις εγγράφων, εξασφάλιση αδειών μπορούν με τις ανάλογες υλισμικές και λογισμικές υποδομές να γίνονται εξαποστάσεως χωρίς να είναι αναγκαία η επίσκεψη σε κυβερνητικά γραφεία. Αναμένομεν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία