Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ηλ-διακυβέρνηση, ηλ-δκβρνση
e-government, e-governance
 
 

Γενικός όρος που αναφέρεται στην μηχανογράφηση διαδικασιών και παροχή υπηρεσιών του κράτους στους πολίτες με υπολογιστές μέσω δικτύων και του διαδικτύου. Έχει η ηλ-δκβρνση δυο επικαλυπτόμενα μέρη. Το πρώτο είναι η εσωτερική ηλ-επικοινωνία με την αλληλογραφία μτξ υπουργείων και τμημάτων, με διασφάλιση του απόρρητου και του άβατου σε μη εξουσιοδοτημένους και του αναποκύρικτου της αποστολής-λήψης. Το δεύτερο είναι η δυνατότητα πρόσβασης από το κοινό είτε για πληροφορίες είτε για αιτήσεις και αιτήματα. Η υποβολή στοιχείων, οι επικυρώσεις εγγράφων, εξασφάλιση αδειών μπορούν με τις ανάλογες υλισμικές και λογισμικές υποδομές να γίνονται εξαποστάσεως χωρίς να είναι αναγκαία η επίσκεψη σε κυβερνητικά γραφεία. Αναμένομεν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία