Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΚΑΔΚΔ, Επεκταμένος Κώδικας Ανταλλαγής Δυαδικά Κωδικοποιημένων Δεκαδικών, δεκαδυικός
EBCDIC, Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code
 
 

Είναι ένας κώδικας της ΙΒΜ που μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες σε αριθμούς. Χρησιμοποιείται σε μεγαλόσχημους υπολογιστές. Οι προσωπικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν τον ΑΠΚΑΠ  (ΑSCII).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS