Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ellipsis, …
αποσιωπητικά, …
 
 

Οι τρεις τελείες, τα αποσιωπητικά, σημαίνουν ότι κάτι έχει παραληφθεί, κάτι υπονοείται, κάτι δεν είναι αναγκαίο να ειπωθεί. Συνήθως χρησιμοποιούνται για τα ευκόλως εννοούμενα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία