Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ενεργοποιώ, ενεργός, απενεργοποιώ, ανενεργός, αδρανής, αδρανοποιημένος
enable, enabled, disable, disabled
 
 

Πολλά τα στοιχεία που είναι ενεργά ή ανενεργά σε ένα σύστημα ή σε ένα πλαίσιο εργασίας. Με το πάτημα ενός κουμπιού, εικονιδίου συνήθως, ενεργοποιείς ή αδρανοποιείς ένα υλισμικό στοιχείο ή μια εφαρμογή.
Νάχεις ενεργά μόνο όσα στοιχεία χρειάζεσαι για εκτέλεση εργασίας και όσα βεβαίως μπορείς να χειριστείς.

 

   βατός, εγγράψιμος                     write enable
   άβατος, προστασία εγγραφής     write protect

 

 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS