Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εγκρύβω, έγκρυψη
encrypt, encription
 
 

Η έγκρυψη είναι μια μέθοδος κρυπτογράφησης δδμνων με χρήση ενός κλειδιού έγκρυψης που ουσιαστικά είναι ένας αλγόριθμος. Αυτός ο αλγόριθμος ή κλειδί χρησιμοποιεί μια σειρά δυφίων, από 64 έως 128 τα οποία με μαθηματικό τρόπο κατανέμονται σε σειρές δυφίων. Στο σημείο λήψης το κλειδί εφαρμόζεται για απέγκρυψη των δδμνων.


Υπάρχουν δυο είδη έγκρυψης, ή καλύτερα κλειδιού (αλγόριθμου) έγκρυψης. Ο συμμετρικός όπου αποστολέας και λήπτης χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί και ο ασυμμετρικός όπου χρησιμοποιείται ένα δημόσιο (γνωστοποιημένο ή ευρέσιμο) κλειδί για τον λήπτη. Ο λήπτης όμως έχει και δεύτερο ιδιωτικό κλειδί χωρίς το οποίο δεν γίνεται η απέγκρυψη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS