Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
enhance, enhanced, enhancement
επαυξάνω, επαυξημένος, επαύξηση
 
 

Η ενίσχυση στοιχείων με διάφορους τρόπους ώστε να γίνουν κατανοητά ή αντιληπτά ή έστω αποδεκτά. Σημαντική είναι η ηλ-επαύξηση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS