Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ESN, electronic serial number
ΗΣΑ, ηλεκτρονικός σειριακός αριθμός
 
 

Αυτός είναι ο αριθμός που δίδεται και αναγράφεται από τον κατασκευαστή σε κάθε συσκευή κινητού τηλεφώνου. Αυτός ο αριθμός είναι λειτουργικά ενσωματωμένος στο τηλέφωνο και είναι αυτός που μεταδίδεται και επαληθεύει την συσκευή, την συνδρομή και ενίοτε τον συνδρομητή.

 

Ο αριθμός αυτός εκτός του ότι είναι ενσωματωμένος στο κύκλωμα του τηλεφώνου εμφανίζεται συνήθως σε ετικέτα πίσω από την μπαταρία ή το πλαίσιο του τηλεφώνου. (Τελευταία ο HΣΑ (ίσα) εμφανίζεται κι σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Βλέπεις... η παγκοσμιοποίηση).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία