Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
exchange
ανταλλάσσω, εναλλάσσω, συναλλάσσω, ανταλλαγή, εναλλαγή, συναλλαγή
 
 

Επικρατεί σύγχυση στις χρήσεις. Κάπου προσπαθούμε να ξεσυγχιστούμε. Βρέστε τις διαφορές, ξεσυγχιστείτε και χρησιμοποιείστε την κατάλληλη λέξη.
Θα επανέλθουμε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS